4.5

BEST EXPRESS VIỆT NAM

Add a review
  • Share:

BEST EXPRESS VIỆT NAM Components Overview

  • Company Size > 100
  • Posted Jobs 2
  • Viewed 78
  • Founded Since 2007
  • Sectors Kho vận, Vận Chuyển/Giao Nhận, Sales Logistic,

Company Description

BEST Inc. (NYSE: BEST) là nhà cung cấp dịch vụ hậu cần và giải pháp chuỗi cung ứng thông minh tích hợp hàng đầu tại Trung Quốc. Thông qua nền tảng ng nghệ độc quyền và mạng lưới rộng khắp, BEST cung cấp một loạt các dịch vụ hậu cần và giá trị gia tăng toàn diện, bao gồm vận chuyển hàng hóa, quản lý chuỗi cung ứng và các dịch vụ hậu cần toàn cầu. Sứ mệnh của BEST là nâng cao năng lực kinh doanh và làm phong phú cuộc sống bằng cách tận dụng ng nghệ và đổi mới mô hình kinh doanh để tạo ra một chuỗi cung ứng thông minh hơn, hiệu quả hơn. Để biết thêm thông tin, vui lòng truy cập: http://www.best-inc.com/en/ 

Office Photos

Active Jobs From BEST EXPRESS VIỆT NAM