4.5

Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Quốc tế Lâm Minh

Add a review
  • Share:

Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Quốc tế Lâm Minh Components Overview

  • Company Size > 10-50
  • Posted Jobs 1
  • Viewed 51
  • Founded Since 19
  • Sectors Dược/Công nghệ sinh học,

Company Description

Công ty Lâm minh hoạt động trong lĩnh lực Dược phẩm và Dự án 

Office Photos

Active Jobs From Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Quốc tế Lâm Minh