4.5

CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢNG CÁO TRUYỀN THÔNG THIÊN HY LONG (CHICILON VIỆT NAM)

Add a review
  • Share:

CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢNG CÁO TRUYỀN THÔNG THIÊN HY LONG (CHICILON VIỆT NAM) Components Overview

  • Company Size >
  • Posted Jobs 0
  • Viewed 0
  • Founded Since
  • Sectors Bảo hiểm,

Company Description

CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢNG CÁO TRUYỀN THÔNG THIÊN HY LONG VIỆT NAM (CHICILON MEDIA) được thành lập vào tháng 09 năm 2006, với tổng số vốn đầu tư trên 30.000.000 USD. Lĩnh vực kinh doanh chính của công ty là quảng cáo truyền thông qua hệ thống màn hình LED và hệ thống Poster Frame trong thang máy.

Office Photos

Active Jobs From CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢNG CÁO TRUYỀN THÔNG THIÊN HY LONG (CHICILON VIỆT NAM)