4.5

Công ty TNHH Green TG Vina

  • Bình Đáng - Bình Hòa - Thuận An, Bình Dương, Việt Nam View on Map
Add a review
  • Share:

Công ty TNHH Green TG Vina Components Overview

  • Company Size >
  • Posted Jobs 0
  • Viewed 0
  • Founded Since
  • Sectors Xuất nhập khẩu,

Company Description

 Công ty TNHH Green TG là công ty 100% vốn đầu tư nước ngoài chuyên sản xuất hàng may mặc xuất khẩu. Do nhu cầu mở rộng sản xuất, công ty TNHH Green TG đã và đang xây dựng thêm nhà máy sản xuất tại tỉnh Tiền Giang và để chuẩn bị đội ngũ  nhân sự khi nhà máy đi vào hoạt động (  tháng 4-2015 ).

Office Photos

Active Jobs From Công ty TNHH Green TG Vina