4.5

Công ty TNHH Kiểm toán Tư vấn Định giá ACC_Việt Nam

  • Phòng 502, toà nhà Sunrise, số 90 đường Trần Thái Tông, phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội View on Map
Add a review
  • Share:

Công ty TNHH Kiểm toán Tư vấn Định giá ACC_Việt Nam Components Overview

  • Company Size > 50-100
  • Posted Jobs 12
  • Viewed 391
  • Founded Since 2005
  • Sectors Kế toán/Tài chính/Kiểm toán ,

Company Description

Công ty Kiểm toán - Tư vấn Định giá ACC_ Việt Nam, được Bộ Tài chính Việt Nam và Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội cấp Giấy phép hành nghề, Giấy phép thành lập và hoạt động theo Luật Kiểm toán.

ACC_Việt Nam hoạt động theo Luật kiểm toán độc lập số 67/2011/QH12  do Quốc hội ban hành ngày 29 tháng 3 năm 2011, Nghị định số 17/2012/NĐ-CP ngày 13 tháng 03 năm 2012 của Chính phủ về Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Kiểm toán độc lập.

Công ty Kiểm toán - Tư vấn Định giá ACC_Việt Nam ra đời theo quy định Nghị định số 133/2005/NĐ-CP ngày 31 tháng 10 năm 2005 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 105/2004/NĐ -CP ngày 30 tháng 03 năm 2004, dưới hình thức chuyển đổi mô hình hoạt động từ Công ty Hợp danh Kiểm toán - Tư vấn Việt Nam (ACC_Việt Nam) được thành lập từ năm 2005

Office Photos

Active Jobs From Công ty TNHH Kiểm toán Tư vấn Định giá ACC_Việt Nam