4.5

Cty CP Thiết bị & Dịch vụ điện tử Viễn Thông Việt

Add a review
  • Share:

Cty CP Thiết bị & Dịch vụ điện tử Viễn Thông Việt Components Overview

  • Company Size >
  • Posted Jobs 0
  • Viewed 0
  • Founded Since
  • Sectors Dệt may/ Sợi/ Giầy da,

Company Description

Công ty Cổ Phần Thiết Bị Và Dịch Vụ Điện Tử Viễn Thông Việt (VIETS Corporation) là công ty chuyên ngành thương mại, dịch vụ và xây lắp các dự án, công trình điện, điện tử viễn thông.

Office Photos

Active Jobs From Cty CP Thiết bị & Dịch vụ điện tử Viễn Thông Việt