4.5

HRchannels Group

Add a review
  • Share:

HRchannels Group Components Overview

  • Company Size >
  • Posted Jobs 0
  • Viewed 0
  • Founded Since
  • Sectors Kỹ thuật ứng dụng ,

Company Description

Hãy để Nhà tuyển dụng để hồ sơ của bạn tại Bộ phận Nhân sự.
Đừng để profile của bạn không cập nhật. Với TalentBold, Hồ sơ của bạn sẽ được kết nối và theo dõi bởi Hệ thống Quản lý tuyển dụng tự động.

Office Photos

Active Jobs From HRchannels Group