4.5

HRchannels Search & Select

  • Floor 10, CIT Building, 15 Duy Tan str, Cau Giay, Hanoi View on Map
Add a review
  • Share:

HRchannels Search & Select Components Overview

  • Company Size >
  • Posted Jobs 178
  • Viewed 0
  • Founded Since
  • Sectors Kỹ thuật ứng dụng ,

Company Description

 HRchannels, công ty headhunter sở hữu website tuyển dụng nhân sự cấp cao dẫn đầu tại Việt Nam www.hrchannels.com với trên 10 năm kinh nghiệm tuyển dụng thành công cho các tập đoàn hàng đầu thế giới. Ưu đãi của HRchannels dành cho khách hàng:

Office Photos

Active Jobs From HRchannels Search & Select