Jiuzhou Technologies Components Overview

  • Company Size >
  • Posted Jobs 1
  • Viewed 0
  • Founded Since
  • Sectors Dệt may/ Sợi/ Giầy da,

Company Description

Là một trong những Công ty hàng đầu về mảng Game online tại Philippines, chúng tôi mong muốn có cơ hội cùng tìm kiếm và hợp tác với những ứng viên có kinh nghiệm Marketing/ Sales về mảng Game online ít nhất 1 năm. 

Với chế độ đãi ngộ gần như tốt nhất, chúng tôi mong muốn các bạn có tài trong lĩnh vực này hãy tìm đến chúng tôi để có thu nhập đáng kể và phát huy toàn vẹn tài năng của các bạn.

Office Photos

Active Jobs From Jiuzhou Technologies