Công ty TNHH CNSL Việt Nam

Kế toán trưởng

 • Share:

Job Detail

 • Offerd Salary (USD) Thoả thuận
 • Career Level Nhân viên
 • Experience 3-5 Years
 • Gender Female
 • Sector TP.HCM, Hải Phòng
 • Industry Sản Xuất

Job Description

 • Lập và quản lý kế hoạch tài chính, tham mưu Ban lãnh đạo Công ty về việc huy động và sử dụng nguồn vốn hiệu quả.
 • Chủ động theo dõi và thực hiện việc thu hồi công nợ.
 • Định kỳ rà soát, xây dựng, tổ chức và chuẩn hóa hệ thống tài chính kế toán bao gồm: Xây dựng các quy trình, quy chế, quy định liên quan đến lĩnh vực tài chính kế toán của Công ty.
 • Quản lý dòng tiền, tài sản và cân đối nguồn vốn hoạt động của đơn vị nhằm đảm bảo khả năng thanh khoản.
 • Lập báo cáo kết quả kinh doanh, báo cáo tài chính và tổng hợp số liệu kế toán, các báo cáo quản trị theo yêu cầu của Ban lãnh đạo Công ty.
 • Tổ chức thực hiện đầy đủ và đúng hạn các báo cáo tài chính, báo cáo thuế, quyết toán thuế và báo cáo thống kê theo quy định của Công ty và Pháp luật.
 • Tiếp nhận, kiểm tra và đối chiếu cân đối số liệu. Phát hiện sai sót và hướng dẫn, phối hợp với các kế toán viên chi tiết xử lý, điều chỉnh phù hợp.
 • Kiểm soát các báo cáo thuế phải nộp hằng tháng, quý, năm. Thực hiện công tác quyết toán thuế với Cơ quan thuế.
 • Theo dõi hợp đồng kinh tế của Công ty từ khi ký, tạm ứng, thanh toán hợp đồng cho đến khi thanh lý hợp đồng.
 • Theo dõi tài sản cố định, hạch toán khấu hao tài sản cố định, phân bổ công cụ dụng cụ và các nghiệp vụ kế toán khác.
 • Thiết lập và duy trì các quan hệ với các cơ quan hữu quan có liên quan đến hoạt động tài chính của Công ty (các tổ chức tín dụng, ngân hàng, quỹ đầu tư….)
 • Giám sát các hoạt động liên quan đến kiểm toán, tư vấn tài chính kế toán, bảo hiểm tài sản.
 • Kiểm tra kiểm soát số liệu tất cả các phần hành kế toán.
 • Kiểm tra tính hợp lý hợp lệ các chứng từ kế toán trước khi trình ban Giám đốc phê duyệt.
   

Requirement

 • Số lượng: 01 người.
 • Yêu Cầu chung: Nữ.
 • Tốt nghiệp Đại học hệ chính quy các trường Đại học chính quy chuyên ngành Tài chính- Kế toán
 • Có ít nhất 03 năm kinh nghiệm ở vị trí Kế toán trưởng.
 • Có khả năng bao quát và sắp xếp công việc khoa học, hợp lý.
 • Có tinh thần trách nhiệm, trung thực, thái độ làm việc cẩn thận, nghiêm túc, nhanh nhẹn và nhiệt tình trong công việc.
 • Biết Tiếng Anh là một lợi thế.

Required skills

Related Jobs