4.5

Megaceo.com

  • Floor 10, CIT Building, 15 Duy Tan str, Cau Giay, Hanoi View on Map
Add a review
  • Share:

Megaceo.com Components Overview

  • Company Size >
  • Posted Jobs 0
  • Viewed 0
  • Founded Since
  • Sectors Bán hàng Tiêu dùng nhanh,

Company Description

TalentBold là nền tảng hợp nhất trong Quảng bá, Thu hút và Quản lý Tuyển dụng nhân tài giúp Doanh nghiệp đảm bảo nguồn lực dựa trên nền tảng công nghệ phần mềm Quản lý tuyển dụng. trang-daisy

Office Photos

Active Jobs From Megaceo.com