Management software comprehensive recruitment

Lead based on Cloud, no installation, high security and easy to use anytime, anywhere

Platform for planning and ensuring human resource security for enterprises 4.0

 • Automate the recruitment process

  Functions of Taks-Assigned for Recruitment process from Board of Directors -> HRM -> Boards -> Internal Recruiters or Suppliers. The system makes roles and monitors the automative Recruitment processes then speeding up the efficiency and time of recruitment.

 • Manage Internal Recruiters & External Hunter Agencies

  Module helps the Board of Directors to manage the hiring of both Recruitment Staff and all external recruitment service providers. Help store data, analyze work efficiency from internal and external recruitment sources.

 • Marketing Mail Campaign

  Module supports Recruiters to implement Mail-Marketing campaigns to potential candidates, thereby promoting the recruitment information faster to the most potential candidates. Help increase the efficiency of available candidate data, shorten recruitment time

 • Branded Careers Portal

  Each Employer has its own recruitment page to advertise recruitment, promote corporate environmental culture to attract active talents.

 • Candidates Sourcing

  Each Employer can create and manage Online candidate data, thereby quickly finding and accessing candidates. Candidates can be exported to the file for backup regularly

 • Reporting & Analytics

  The Board of Directors and Departments may review the performance report of recruiting work from the internal recruiters and outside suppliers, thereby planning the Assurance of Employment.

Service Packages Manage Hiring on month

The first management and automation platform for hiring in Vietnam.

GÓI PHẦN MỀM QUẢN LÝ TUYỂN DỤNG TIÊU CHUẨN

1,000,000 VNĐ
 • Post Job: 20 Jobs
 • Application Tracking System: 1 ứng dụng
 • Setting recruitment plan for each position: 1 ứng dụng
 • Headhunter Management System: 1 ứng dụng
 • Referral Talent Application : 1 ứng dụng
 • Call for Demo: 08 36361080 1 (Call)
 • Premium Support 24/7
Buy

GÓI PHẦN MỀM TUYỂN DỤNG + 1 TRỢ LÝ HỖ TRỢ TUYỂN DỤNG RIÊNG

4,900,000 VNĐ
 • Post Job: 30 Jobs
 • Setting recruitment plan for each position: 1 ứng dụng
 • Headhunter Management System: 1 ứng dụng
 • Referral Talent Application : 1 ứng dụng
 • Call for Demo: 08 36361080 1 (Call)
 • Premium Support 24/7
Buy

GÓI PHẦN MỀM QUẢN LÝ TUYỂN DỤNG CHO TẬP ĐOÀN LỚN

10,000,000 VNĐ
 • Post Job: 50 Jobs
 • Display on Home page: 50 Jobs
 • Using Recruitment Hiring platform: 50 Days
 • No Accounts activated: 50 users
 • No. Candidates in talentpool: 1000000 Profiles
 • 01 Recruitment Assistant Officer : 1 Gói small (1-2 vị trí/ tháng)
 • Setting recruitment plan for each position: 1 ứng dụng
 • Headhunter Management System: 1 ứng dụng
 • Referral Talent Application : 1 ứng dụng
 • Call for Demo: 08 36361080 1 (Call)
 • Premium Support 24/7
Buy

Support service professional 24/7

We not only provide software, we provide HR solutions efficiently
 • Khởi tạo phần mềm

  Initialization software

  We support data preparation customer, standardize policies and process to it use ready Talentbold Hiring effective and immediate.

 • Hỗ trợ kỹ thuật, Nghiệp vụ

  Technical and Professional Support

  We are available 24/7 to assist customers in solving technical problems or operating systems with software, to ensure Talentbold Hiring is running stably and efficiently at the business.

 • Tư vấn quản lý tuyển dụng

  Advice manage human resource

  We guide and support businesses to update their knowledge, skills on human resource management as well as features and applications of Talentbold Hiring software to help businesses easily use.

 • Đào tạo sử dụng

  User Traning

  We are always ready to answer all questions about human resources business to help businesses improve the overall human resource system and perform work effectively through software applications.

 • Tư vấn trực tuyến

  Advice online

  We are always ready to answer all questions about human resources business to help businesses improve the overall human resource system and perform work effectively through software applications.

 • Cung cấp dữ liệu

  Provice Data

  We provide complete and timely according to customer needs accurate data on the recruitment process: CV number sent, candidates updated continuously.

FREQUENTLY ASKED QUESTIONS

Recruitment management platform

Đáp: Chúng tôi kiến tạo giá trị bằng việc giúp Doanh nghiệp hạn chế chi phí không cần thiết và thu lại lợi ích nhiều hơn trong cả ngắn và dài hạn thông qua việc “tăng hiệu quả làm việc của Nhân viên” và “Đảm bảo An ninh nguồn Nhân lực” cấp độ cao. Chi phí bỏ ra 12 tháng với doanh nghiệp để sử dụng phần mềm quản lý tuyển dụng TalentBold-hiring chỉ bằng 01 tháng lương của một nhân viên tuyển dụng mới ra trường - Gói Business: 900k VNĐ/ tháng. Chi phí bỏ ra với Doanh nghiệp lớn hoặc doanh nghiệp muôn sử dụng phần mềm kèm riêng 1 trợ lý hỗ trợ phần mềm là 4,9tr VNĐ/ tháng, tương ứng 1/3 mức lương của một chuyên viên tuyển dụng có kinh nghiệm. Trợ lý riêng sẽ hỗ trợ Doanh nghiệp trong việc sử dụng phần mềm, hỗ trợ công tác phỏng vấn (100 Ứng viên/ tháng), hỗ trợ đăng tin tuyển dụng miễn phí trên 2 kênh HRchannels.com và TalentBold.com.

Sau khi chọn gói Trải nghiệm phần mềm 30 ngày miễn phí TalentBold-Hiring thành công hoặc bạn đã được xác thực cung cấp gói phần mềm quản lý tuyển dụng, bạn có thể cấu hình phần mềm theo 9 bước sau để có thể bắt đầu sử dụng các tính năng của phần mềm TalentBold-Hiring: 
 
STT Tính năng Tác dụng
I - Tính năng phần mềm quản lý tuyển dụng TalentBold Hiring
1 Lập kế hoạch Tuyển dụng cho từng vị trí dựa vào KPI đánh giá từng nhân viên Giúp BGĐ có được bức tranh tổng thể về mức độ an toàn, cấp độ tuyển dụng của từng vị trí
2 Tính năng giao việc tuyển dụng Giúp BGĐ công ty biết việc tuyên dụng sẽ gồm những ai, đơn vị nào tham gia, dùng cách thức tuyển dụng nội bộ hay thuê headhunter bên ngoài
3 Tính năng Chat nhóm, trao đổi về công việc Giúp giao tiếp theo nhóm dễ dàng, hiệu quả, không bị mất thông tin.
4 Thiết lập người dùng đa cấp quản lý từ tài khoản của BGĐ; Các phòng Ban trong công ty; Bộ phận Tuyển dụng; Nhà cung cấp thuê ngoài headhunter; Các nguồn ứng viên;… Tạo kênh kết nối và quản trị tuyển dụng theo yêu cầu công việc để giám sát và thực thi hiệu quả.
5 Thiết lập yêu cầu tuyển dụng từ các trưởng bộ phận, sau khi đã được BGĐ phê duyệt Tạo yêu cầu mô tả tuyển dụng
6 Phê duyệt yêu cầu tuyển dụng và giao việc cho Chuyên viên tuyển dụng chuyên trách Phê duyệt và giao nhiệm vụ cho nhân viên chuyên trách tuyển dụng
7 Tạo kho ứng viên online Thiết lập ngân hàng ứng viên để sử dụng lâu dài, tạo nguồn tài sản nhân lực cho doanh nghiệp
8 Đề xuất, phỏng vấn ứng viên online Gửi danh sách, báo cáo phỏng vấn ứng viên cho Bộ phận gửi yêu cầu tuyển dụng
9 Tạo lịch phỏng vấn, kết quả phỏng vấn Thúc đẩy thực thi nhiệm vụ tuyển dụng kịp thời giữa các phòng ban liên quan
10 Lưu trữ kết quả, tình trạng phỏng vấn ứng viên Tái sử dụng cho các vòng phỏng vấn, tuyển dụng tiếp theo.
11 Tìm ứng viên chủ động theo đặc trưng yêu cầu công việc Tìm, lọc hồ sơ nhanh, chính xác theo JD để tiếp cận qua phone, mail.
12 Mail tiếp cận nhiều ứng viên chủ động theo yêu cầu công việc Tìm, lọc, gửi thư mời nhiều ứng viên 1 lúc nhanh, chính xác. Tạo hiệu ứng tiếp cận ứng viên tức thì qua mail
13 Tìm lại lịch sử phỏng vấn ứng viên theo vị trí đã tuyển dụng Xem xét, đề xuất, gợi ý phỏng vấn các ứng viên thuộc shortlist
14 Báo cáo tình trạng phỏng vấn ứng viên theo mỗi vị trí tuyển dụng cho các phòng ban liên quan Báo cáo
15 Báo cáo yêu cầu và kết quả tuyển dụng theo ngày, tháng, năm cho Bộ phận đặt yêu cầu tuyển dụng Báo cáo
16 Báo cáo hiệu quả, KPI công việc của chuyên viên tuyển dụng theo Ngày, tháng, năm  Báo cáo
17 Báo cáo hiệu quả, công việc tuyển dụng theo Ngày, tháng, năm của mỗi nhân viên phụ trách cho Ban Giám Đốc Báo cáo
II- Tính năng hỗ trợ trực tuyến miễn phí
1 Đăng tin tuyển dụng miễn phí tại HRchannels.com 20 tin miễn phí
2 Đăng tin tuyển dụng miễn phí tại TalentBold.com 20 tin miễn phí
3 Gửi Email trực tiếp cho ứng viên Hỗ trợ 200 Email miễn phí/ tháng gửi cho Ứng viên

9 bước cấu hình để có thể bắt đầu sử dụng các tính năng của phần mềm TalentBold-Hiring

Bước 1: Tạo tài khoản các phòng ban đưa yêu cầu tuyển dụng (gọi tắt phòng CRO), như các phòng Kế toán, sản xuất, bán hàng,....
Bước 2: Tạo tài khoản chuyên viên thực hiện nghiệp vụ tuyển dụng (gọi tắt phòng ESS). Bạn có thể tạo một hoặc nhiều tài khoản chuyên viên tuyển dụng nội bộ ESS khác nhau hoặc bạn có thể Tạo tài khoản ESS cho các nhà cung cấp headhunter để họ tiến hành gửi hồ sơ qua hệ thống phần mềm TalentBold-Hiring.
Bước 3: Tạo tài khoản cho Bộ phận phê duyệt tuyển dụng (gọi tắt phòng Phó Admin), để phê duyệt, mã hóa các thông tin tuyển dụng.
Bước 4: Tạo các phân loại các nguồn tuyển dụng trong BOM
Bước 5: Các phòng ban lên các đơn hàng (Order) Tuyển dụng
Bước 6: Phó amin mã hóa đơn hàng và hướng dẫn, phân tích hướng tuyển dụng
Bước 7: BOM gán các đơn hàng cho chuyên viên Tuyển dụng ESS / Headhunter triển khai
Bước 8: Chuyên viên tuyển dụng ESS/ Headhunter triển khai, báo cáo cho các phòng ban yêu cầu CRO
Bước 9: Các hệ thống báo cáo KPI cho Ban Giám đốc, bộ phận tuyển dụng, bộ phận yêu cầu 


Bạn cần hỗ trợ, liên hệ Demo:
TalentBold Support team.
Support:
facebook: facebook.com/talentbold
Zalo: 0772575678
Email: support@talentbold.com
Phần mềm Quản lý tuyển dụng TalentBold Hiring là phần mềm chuyên dụng, hỗ trợ chuyên biệt cho việc Hoạch định Nhân sự và thực thi Tuyển dụng một cách hiệu quả nhất. Hiện nay, nhiều công ty và nhân viên tuyển dụng nội bộ sử dụng phần mềm quản lý tuyển dụng free, hay quản lý thủ công trên exel thường không đủ chuyên sâu trong công tác tuyển dụng. Không giống những phần mềm ERP, phần mềm Hành chính nhân sư, chấm công, văn phòng HRM khác đang có tại Việt Nam, phần mềm quản lý tuyển dụng ATS TalentBold Hiring đặc biệt nhấn mạnh đến việc làm sao đánh giá được mức độ an toàn của hệ thống nhân sự trong toàn công ty theo mỗi vị trí. Nếu cần thực thi tuyển dụng, Hệ thống tuyển dụng TalentBold Hiring giúp từ Ban lãnh đạo đến các phòng ban, đến bộ phận nhân sự và cả các hãng tuyển dụng thuê ngoài được kết nối hợp  nhất và giám sát thực hiện theo KPI tự động hóa cao nhất trong toàn bộ chuỗi quy trình tuyển dụng nhân sự.

Kết hợp công nghệ trí tuệ nhân tạo, hệ thống tuyển dụng thông minh, nền tảng tạo nguồn ứng viên, hệ thống chat giao việc theo nhóm,....TalentBold Hiring giúp giải quyết 7 vấn đề mà Doanh nghiệp và những chuyên viên làm công tác tuyển dụng nhân sự luôn "đau đầu" đó là:
 1. Nhân viên phụ trách tuyển dụng thường bị động, việc tuyển dụng thiếu kế hoạch chuẩn bị từ trước dẫn tới áp lực tuyển dụng trong thời gian ngắn lớn.
 2. Yêu cầu tuyển dụng từ các phòng ban gửi đến phòng nhân sự mất quá nhiều thời gian tác nghiệp, thông tin gửi đi đôi khi thiếu chính xác nhất quán.
 3. Nhân viên phụ trách tuyển dụng và BGĐ thiếu nền tảng quản lý, các công cụ phần mềm hỗ trợ thông minh và các báo cáo theo dõi dữ liệu tập trung về mảng Tuyển dụng dẫn tới bị động trong quá trình Hoạch định và thực thi tuyển dụng nhân sự hiệu quả.
 4. Quản lý thông tin doanh nghiệp đăng tuyển trên các kênh tuyển dụng trực tuyến khiến bạn cảm thấy không thể theo dõi và quản lý nổi nguồn ứng viên.
 5. Quản lý các hãng tuyển dụng thuê ngoài headhunter mất quá nhiều thời gian tương tác qua mail, điện thoại và chưa có công cụ phần mềm đánh giá để chọn lựa nhà cung cấp headhunter phù hợp.
 6. Với phần mềm quản lý hồ sơ ứng viên, Dữ liệu sẽ không bị mất mát. Doanh nghiệp muốn lưu trữ toàn bộ thông tin ứng viên đã được tiếp cận, cân nhắc cho những đợt tuyển dụng sau thông qua hệ thống tìm kiếm, tương tác ứng viên tự động giúp bộ phận nhân sự giảm chi phí đăng tuyển online và chi phí dịch vụ headhunter.
 7. Doanh nghiệp luôn thiếu sự chủ động để đảm bảo an ninh nguồn nhân lực. Quy trình Yều cầu – Đăng Tuyển –Trả phí – Yêu Cầu,…lặp lại liên tục và phụ thuộc vào website tuyển dụng bên ngoài. Đã đến lúc Doanh nghiệp muốn sở hữu riêng một kênh tuyển dụng riêng với Nền tảng công cụ hỗ trợ quản lý tuyển dụng mạnh mẽ với nhiều tính năng chuyên nghiệp, hỗ trợ thu hút nhân lực giỏi trên khắp cả nước để đảm bảo an ninh nguồn lực.
Độ tin cậy của Hệ thống
 • Hạ tầng mạng của TalentBold-Hiring theo tiêu chuẩn cao nhất tại Việt Nam hiện nay, tiêu chuẩn Data Center Tier 3 cao nhất của VNPT tại Việt Nam.
 • TalentBold-Hiring sử dụng công nghệ Ảo hóa cao cấp nhất tại Việt Nam, kết hợp tính năng đồng bộ dữ liệu tức thì. Đảm bảo hệ thống vận hành Ontime (99,9%) và Dữ liệu được cập nhật đồng bộ liên tục theo thời gian thực (real time data sync)

Cơ chế bảo mật và Backup dữ liệu
 • Hệ thống TalentBold hiring thực hiện bảo mật theo giao thức truy cập https, mọi dữ liệu được mã hóa theo tiêu chuẩn quốc tế
 • Toàn bộ dữ liệu được bảo mật theo cơ chế cao nhất, được cam kết cụ thể dành cho khách hàng khi ký kết hợp đồng dịch vụ
 • Hệ thống dữ liệu của khách hàng được bảo đảm backup theo thời gian thực. Mọi thông tin dữ liệu hồ sơ của khách hàng được đồng bộ hóa theo tiêu chuẩn thời gian thực, giúp bảo đảm sự toàn vẹn dữ liệu cho khách hàng bất cứ lúc nào, bất cứ nơi đâu.

Hỗ trợ khách hàng
 • TalentBold-Hiring thực hiện cơ chế hỗ trợ kỹ thuật cho khách hàng theo cơ chế chuyên nghiệp nhất được cam kết trong quy trình cam kết hỗ trợ khách hàng
 • Khách hàng được hỗ trợ trực tiếp hoặc Teamview, Chats tùy theo mức độ yêu cầu khẩn cấp

Đáp: Nếu bạn ở quy mô tập đoàn, nhà máy lớn, việc tuyển dụng cả nội bộ và bên ngoài được Giám đốc Nhân sự giao cho rất nhiều nhân viên tuyển dụng nội bộ và nhà cung cấp headhunter, khi đó việc quản lý công việc hiệu quả và đánh giá KPI giúp Giám đốc Nhân sự chủ động – quản lý hiệu quả hơn rất nhiều. Việc Tuyển dụng nhân tài là hạng mục quan trọng bậc nhất với các Tập đoàn quy mô lớn vì sự thiếu hụt nhân tài quan trọng cho bất cứ vị trí nào trong ngắn hạn sẽ dẫn tới những tổn thất hữu hình và vô hình. Vì thế, việc tăng nhân viên nội bộ tuyển dụng và thuê nhiều nhà cung cấp headhunter đã luôn lựa chọn từ lâu của các Tập đoàn lớn. Nếu nhân viên tuyển dụng nội bộ không được kết nối tức thời với các phòng ban yêu cầu và thực thi KPI đầy đủ, cũng như không hỗ trợ công cụ tự động hóa, khi đó hiệu suất Nhân viên sẽ khó cao như kỳ vọng. Nếu các nhà cung cấp headhunter không nhìn thấy áp lực cạnh tranh cung cấp ứng viên khi phải trực tiếp cạnh tranh với cả headhunter khác và nhân viên nội bộ, cũng như không muốn hồ sơ năng lực đáp ứng gửi ứng viên chất lượng từ Công ty headhunter của mình bị Doanh nghiệp đánh mức xấu, khi đó hiệu xuất cung cấp từ nhà Headhunter tới Doanh nghiệp sẽ không được đẩy lên giới hạn cao nhất. Quản lý được hai hạng mục trên, Ban Giám đốc Doanh nghiệp cũng như Giám đốc Nhân sự tập đoàn sẽ đẩy nhiệm vụ bảo đảm An ninh nguồn lực tại Doanh nghiệp mình ở cấp độ cao nhất. Đó là sứ mệnh của Nền tảng Quản lý Tuyển dụng Nhân tài TalentBold-Hiring. Chúng tôi ở đây để giúp bạn đảm bảo An ninh nguồn Nhân lực Doanh nghiệp. Các phần mềm quản lý tuyển dụng ATS TalentBold-Hiring chú trọng đến quản lý nhà cung cấp headhunter, trong khi đó các phần mềm khác như Misa hướng tới quản lý tổng thể, Base hướng đến quản lý quy trình,...

Đáp: Là Ban Giám đốc, bạn cần quản lý hiệu quả công việc tuyển dụng của mọi phòng ban, nhân viên tuyển dụng, nhà cung cấp. Bạn cũng muốn hệ thống An ninh Nguồn nhân lực Doanh nghiệp không bị gián đoạn bởi bất cứ một chuyên viên tuyển dụng nào. Bạn muốn, doanh nghiệp tồn tại càng lâu, chi phí tuyển dụng/ nhân tài sẽ càng giảm theo thời gian. Khi đó, hệ thống TalentBold-Hiring sẽ là Giải pháp được thiết kế để bạn lựa chọn.

Đáp: Với TalentBold-hiring, giải pháp sẽ giải quyết trực tiếp những khó khăn mà Nhà quản lý Doanh nghiệp hay Giám đốc Nhân sự tuyển dụng và Giám đốc các phòng ban gặp phải liên quan đến Hiệu suất Tuyển dụng nhân tài. Giải pháp là tăng hiệu suất và đảm bảo an ninh nguồn lực lâu dài cho Doanh nghiệp. Hiệu suất Tuyển dụng sẽ tăng lên thông qua quy trình Kết nối (1), giao việc (2), đánh giá giám sát KPI chất lượng công việc (3) của các bộ phận liên quan theo Thời gian thực. Đảm bảo An ninh nguồn lực lâu dài, nghĩa là Doanh nghiệp không phụ thuộc vào 1 Chuyên viên tuyển dụng nào, càng sử dụng lâu Doanh nghiệp càng tích lũy và phát triển công tác tuyển dụng nhân sự tốt hơn, tiến tới không cần sử dụng đến nhà cung cấp Headhunter bên ngoài.

Hệ thống Dữ liệu của TalentBold được bảo mật đa lớp ở mức độ cao, giúp Doanh nghiệp có thể yên tâm sử dụng.

Khách hàng có nhu cầu lưu trữ dữ liệu kho ứng viên đã lưu, TalentBold có thể hỗ trợ trích xuất dạng file dữ liệu và CV ứng viên để Doanh nghiệp có thể lưu trữ và sử dụng riêng.

Đáp: Có. Các Doanh nghiệp được đăng ký và Quảng bá miễn phí Một trang Thương hiệu Doanh nghiệp Nhà tuyển dụng tại TalentBold Online vĩnh viễn. Với các Doanh nghiệp sử dụng gói Business và Premium 6 tháng trở lên được hỗ trợ đăng tuyển dụng và quản lý miễn phí trên TalentBold Online.

Để đăng ký tài tài khoản sử dụng phần mềm quản lý tuyển dụng TalentBold-Hiring, thực hiện các bước sau:

Bước 1: Vào mục Nhà Tuyển dụng.
Bước 2: Chọn mục Đăng ký tài khoản
Bước 3: Hoàn thiện Form đăng ký tài khoản Nhà tuyển dụng
Bước 4: Vào Email của bạn để xác nhận tài khoản đăng ký (Chú ý cả thư mục Spam mail)
Bước 5: Click đường Link xác nhận (Confirm) tài khoản
Bước 6: Login trở lại Nhà tuyển dụng với Email và mật khẩu bạn đã đăng ký trên TalentBold.com
Bước 7: Hoàn thiện thông Hồ sơ công ty
Bước 8: Chọn các gói dịch vụ Phần mềm Quản lý tuyển dụng tương ứng (Cart giỏ hàng) trong DashBoard để bắt đầu sử dụng dịch vụ phần mềm quản lý tuyển dụng Nhà tuyển dụng
Bước 9: Với gói hỗ trợ sử dụng miễn phí 30 ngày, bạn có thể sử dụng luôn các chức năng phần mềm quản lý tuyển dụng trong 30 ngày. Với các gói khác, sau khi bạn thanh toán phí tuyển dụng, Admin sẽ kích hoạt và hướng dẫn sử dụng

Bạn cần hỗ trợ, liên hệ Demo:
TalentBold Support team.
Support:
facebook: facebook.com/talentbold
Zalo: 0772575678
Email: support@talentbold.com