4.5

Sabo Ecommerce Operation Pte. Ltd.

Add a review
  • Share:

Sabo Ecommerce Operation Pte. Ltd. Components Overview

  • Company Size > 10-50
  • Posted Jobs 3
  • Viewed 201
  • Founded Since 2022
  • Sectors Kho vận, Vận Chuyển/Giao Nhận, Thương Mại Điện Tử,

Company Description

SỨ MỆNH
SABO là NỀN TẢNG CỘNG ĐỒNG và SÀN DỊCH VỤ kết nối những người kinh doanh (Sellers) và những nhà cung cấp dịch vụ hậu cần (3PLs).

TẦM NHÌN
SABO là đơn vị tiên phong về mô hình SÀN DỊCH VỤ, dẫn đầu trong việc cung cấp các giải pháp hậu cần cho những người kinh doanh Đông Nam Á phát triển thương mại toàn cầu

GIÁ TRỊ CỐT LÕI
Công bằng - Chính trực - Hiệu quả
 

Office Photos

Active Jobs From Sabo Ecommerce Operation Pte. Ltd.