4.5

Tifia

Add a review
  • Share:

Tifia Components Overview

  • Company Size > 100
  • Posted Jobs 0
  • Viewed 0
  • Founded Since 2013
  • Sectors Ngân hàng/Đầu tư ,

Company Description

TIFIA ECN Broker là một nhà môi giới Forex được quản lý. Tifia là một nền tảng giao dịch đáng tin cậy cung cấp cho khách hàng quyền truy cập ổn định vào các thị trường thanh khoản sâu và các công cụ giao dịch tốt nhất. Tifia cũng cung cấp cho các nhà giao dịch và đối tác tiền thưởng ngoại hối khi gửi tiền và các cuộc thi. Chúng tôi muốn làm cho công việc của bạn trên Forex trở nên vô cùng thú vị.

Office Photos

Active Jobs From Tifia