4.5

Vietnam Consult & Trading B.v

Add a review
  • Share:

Vietnam Consult & Trading B.v Components Overview

  • Company Size >
  • Posted Jobs 0
  • Viewed 0
  • Founded Since
  • Sectors Đồ gỗ/Nội thất ,

Company Description

VCT - www.vietnamconsult.nl - chuyên tư vấn đầu tư và xin tài trợ cho các dự án tại Việt Nam. Đại diện nhiều công ty, tổ chức của Hà Lan tại Việt Nam. Quan hệ tốt với các doanh nghiệp và cơ quan chính phủ tại Việt Nam và Hà Lan và châu Âu. Hoạt động chính của VCT gồm:

Tư vấn
- Tư vấn đầu tư và kinh doanh
- Tư vấn xin tài trợ cho các dự án thương mại và đầu tư (FDI) vào VN
- Phát triển và thực hiện các dự án thương mại và đầu tư
- Tổ chức các phái đoàn thương mại theo yêu cầu của các cơ quan chính phủ Hà Lan và các hiệp hội ngành và các công ty Hà Lan

Thương mại
- Đại diện cho các công ty tại Việt Nam và EU
- Thực hiện các dự án gia công
- Tham gia/ tổ chức hội trợ thương mại và hội nghị xúc tiến đầu tư FDI
- Tìm/chọn lựa đối tác kinh doanh/đầu tư
- Nghiên cứu thị trường, khả thi và ngành
- Dự án FDI chìa khóa trao tay cho các công ty nhỏ và vừa tại Việt Nam
- Dịch thuật, phiên dịch quốc gia, v.v.

Hoạt động phi lợi nhuận
- Đại diện trên 20 trường đại học danh tiếng Hà Lan tại Việt Nam

Office Photos

Active Jobs From Vietnam Consult & Trading B.v